Kontingent

Puslinge: (0. klasse)

Kontingentet for Puslinge er 350 kr. pr. år.

Alle andre medlemmer: (fra 1. klasse)

Kontingent for alle andre medlemmer er 350 kr. pr. halvår.

Opkrævning

Kontingentet opkræves forud halvårligt den 1. oktober og den 1. marts. Opkrævningen kommer på e-mail og skal betales med dankort/kreditkort. Så undgår vi at lederne skal bruge en masse energi på at rykke for betalinger, vi vil meget hellere vil bruge al vores energi på at lave aktiviteter for medlemmerne.

Manglende betaling

Ved manglende betaling udsendes en påmindelse om betaling efter følgende procedure.

  • 1. rykker e-mail med en ny betalingsfrist på 10. dage.
  • 2. rykker e-mail og brev med en ny betalingsfrist på 10. dage.
  • Holdlederen underrettes om manglende betaling, og kontakter medlem / forældre direkte.

Spørgsmål til kontingent og betaling

Spørgsmål sendes til økonomigruppen på kontingent@fdfkarlslunde.dk eller ved at udfylde formularen nedenfor:

+ Besked til økonomigruppen