Samværsregler

Februar 2016

Det er vigtigt for os, at det er trygt at være i FDF Karlslunde. Samværsreglerne er udarbejdet for at sikre, at der er en god og tryg relation mellem børn og voksne samt børnene imellem.

 1. Som leder er man et forbillede/rollemodel for børn og unge i FDF og skal derfor kunne stå inde for sine handlinger.
 2. Ledernes rollemodel er også gældende ved kontakt på div. elektroniske medier: f.eks. Facebook, Snapchat, Twitter el. Instagram.
 3. Vi bruger alle et ordentlig, sobert og respektfuldt sprog.
 4. Vi respekterer børnenes behov for fysisk kontakt, men også deres grænser.
 5. Ved den årlige lederfordeling tilstræbes det, at der er ledere af begge køn på alle klasser.
 6. På lejre tilstræbes det, at der altid deltager ledere af begge køn. Ved lejre med overnatning skal der altid deltage mere end én leder.
 7. Som udgangspunkt sover drenge for sig og piger for sig. Kvindelige ledere kan sover sammen med piger og mandlige ledere kan sove med drenge i situationer med begrænset overnatningsplads.
 8. Der bades og omklædes adskilt i køn. Der skal være min. 2 ledere tilstede ved fælles bad, omklædning og i lign. situationer f.eks. ved eftersyn for skovflåt.
 9. På lejre skal der være faciliteter til vask og omklædning, så børnenes blufærdighed respekteres.
 10. Forhold mellem voksne over 18 år og unge el. børn under 18 år er iflg. dansk Straffelovning forbudt – §223. Derfor gælder dette selvfølgelig også for os som ledere og vores omgang med børn og unge, som er i vores varetægt.
 11. Vi drikker ikke alkohol med børn og unge under 18 år i FDF-regi. En undtagelse kan være ved særlige lejligheder, hvor ledere og assistenter er sammen.
 12. Alle ledere er ansvarlig for at være bekendte med og efterleve kredsens retningslinjer og den gældende lovgivning på området.
 13. Alle ledere er forpligtede til at gribe ind, hvis de mener en leder overskrider kredsens retningslinjer.
 14. Emner af følsom eller personlig karakter kan tages op med kredsledelsen eller bestyrelsen i fortrolighed. Kredsledelsen/bestyrelsen handler om nødvendigt efter gældende lovgivning om underretningspligt.

Ud over ovenstående retningslinjer sikres samværet også ved at alle ledere og andre voksne, som har kontakt med børnene udfylder en såkaldt børneattest, som indsendes til Det centrale kriminalregister.

Vedtaget på lederrådsmødet d. 9 februar 2016