Historie

I perioden 1932 – 1936 har der været en FDF-kreds i Karlslunde som en filial af Roskilde FDF. Kredsens ledere var Willy Kanding, Jens Chr. Petersen, S. Hammer og Svend I. Hansen og medlemstallet var 25 – 29 i denne periode. Kredsen blev lukket i 1936.
FDF i Karlslunde blev stiftet den 15. juni 1949. Det var sognepræsten Erik W. Mikkelsen og købmand Jens Chr. Petersen, som startede kredsen sammen med den unge leder Niels Hansen.
Præstegården i Karlslunde var i starten kredsens tilholdssted. Der blev holdt møder i konfirmandstuen på loftet over køkkenet. Kredsens formand var E.W.Mikkelsen frem til 1968. Kredsfører var Jens Chr. Petersen indtil 1961. Herefter overtog Niels Hansen kredsførerjobbet indtil 1968, hvor Alfred Jensen tiltrådte. I 1970 blev tømrermester Kurt Kristiansen kredsfører. Sognepræst Erling Glad var formand i perioden 1971 – 1979, efter at Niels Hansen havde været formand i perioden 1968 – 1971. Kredsens medlemstal lå i disse år på 45 – 55 medlemmer. I 1967 startede kredsen pogearbejdet (de 7 – 9 årige), hvorefter medlemstallet steg til 99 medlemmer. Samtidig blev der oprettet en pogeklasse på Strandskolen.

I 1977 overtog Alfred Jensen kredslederposten og i 1979 blev Horst Wille formand for kredsen.

I 2006 blev Susanne Benn Sørensen kredsleder frem til 2008, hvor Birgit Jensen blev kredsleder.

FPF bliver til

I 1966 blev FPF Karlslunde oprettet som en selvstændig kreds. Initiativtagerne var tre FDF-ledere (Niels Hansen, Erik Sørensen og Alfred Jensen) sammen med Else Mikkelsen, Anne Lisa Pedersen og Tove Hemmingsen. Else Mikkelsen blev formand og Tove Hemmingsen kredsleder. Efter nogle år overtog Anne Lisa Pedersen kredsleder posten.

Fælleskreds i 1972:

I 1972 blev FDF- og FPF-kredsene slået sammen til en fælleskreds for både drenge og piger. Det var en udvikling, som tog fart i hele landet. Efter reformerne i slutningen af 1960erne, hvor der var kommet ny forbundsdragt, ændret syn på ledelse og arbejdsformer, skete der en naturlig sammenlægning af drenge- og pigekredse landet over. Således blev de to landsforbund sammenlagt i 1974. Kredsledelsen i årene 1972 – 1977 bestod af ingeniør Horst H. Wille, lærer Anne Lisa Pedersen og lærer Birthe Jørgensen. I 1977 tiltrådte lærer Alfred Jensen igen som kredsleder og i 1979 blev Horst H. Wille formand. I disse år lå kredsens medlemstal på 200 – 285, og FDF Karlslunde var i disse år blandt de største FDF-kredse i landet. Kredsens medlemstal toppede i 1982 med 285 medlemmer. Op gennem 90’erne svingede medlemstallet mellem 280 og 300, men nåede pr. 1.jan. 2000 op på 305 og pr. 1.jan. 2001 på 322, hvilket er det højeste antal medlemmer i kredsens mere end 50-årige historie.