Årsmøde

Årsmøde 2023 i FDF Karlslunde                    

Onsdag den 3. maj 2023 kl. 19.00 i Lyren

Årsmødet er der, hvor kredsens medlemmer og forældre kan få indflydelse på kredsens liv, og hvor kredsen vælger sin bestyrelse.

Hent indbydelsen til FDF Karlslunde Årsmøde her: Indbydelse til Årsmøde 2023

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv
  3. Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
  4. Valg til kredsbestyrelsen (Kandidater haves)
  5. Valg af suppleanter
  6. Valg af revisor samt stedfortræder for denne
  7. Orientering om sommerlejrene Sommerlejren på “Sletten”
  8. Eventuelt

_____________________________________________________________

Stemmeret

På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til kredsbestyrelsen – medlemmer under 15 år skal dog lade sig repræsentere af en af deres forældre. Medlemmer fyldt 15 år, men endnu ikke 18 år kan lade sig repræsentere af en af deres forældre. Hver deltager har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Se også FDFs vedtægter § 8: https://fdf.dk/om-fdf/hvad-er-fdf/vedtaegter

Ang. valg til bestyrelsen
Jf. vedtægterne skal der vælges minimum 4 bestyrelsesmedlemmer, og samtidig skal årsmødets valgte bestyrelsesmedlemmer altid udgøre et flertal af bestyrelsen. Den ene halvdel vælges i lige år og den anden halvdel vælges i ulige år. I øjeblikket består bestyrelsen af 7 valgte medlemmer på Årsmødet. Der er 4 på valg i 2021. Der kan også opstilles kandidater på selve årsmødet
Bestyrelsen foreslår Rachelle Ridziki til den ledige plads i bestyrelsen.
Har du lyst til at høre mere om bestyrelsesarbejdet eller ønsker du at stille op, så kontakt gerne Birgit Jensen, tlf.: 46 15 09 52 / 30 32 03 32 eller formand Christina Feddersen tlf 29 31 91 22 for en snak om, hvad det indebærer.

Kredsbestyrelsen består i dag af:

Post Navn Valgt Status
Repræsentant for sognet Christina Feddersen Ikke på valg
Kasserer Per Knudsen Valgt 2021 På valg 2023
Kredsleder Birgit Jensen Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem Lennart Filsø Valgt 2021 På valg 2023
Bestyrelsesmedlem Rene Salomon Valgt 2022 Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem Thomas Kristiansen Valgt 2021 Udtrådt af bestyrelsen
Bestyrelsesmedlem Per Olsen Valgt 2022 Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem Anja Kristensen Valgt 2022 Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem Bjørn Kristensen Valgt 2021 På valg 2023

Valgt som revisor er:
Robert Vahlgreen. Bestyrelsen foreslåt genvalg

 

Der bydes på lidt ost, pølse og et glas vin

Christina Feddersen

Formand for FDF Karlslunde