Årsmøde

Årsmøde 2021 onsdag den 29. september kl. 19.30 i Lyren

Hent indbydelsen her: Indbydelse til Årsmøde 2021

Her vil bestyrelsen for FDF Karlslunde fortælle om kredsens arbejde, organisering og planer for den kommende sæson.
Du kan komme med dine input til bestyrelsen
Du kan komme og ”være med på en kigger”
Du kan komme og fornemme en del af det fællesskab som FDF Karlslunde også er.

Kommer du? Så giver vi kaffen og lidt godt til.
Vi slutter senest kl. 21.00
Der er ikke tilmelding til mødet.

Årsmødet er der, hvor kredsens medlemmer og forældre kan få indflydelse på kredsens liv og hvor kredsen vælger sin bestyrelse.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv
3. Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
4. Valg til kredsbestyrelsen (Kandidater haves)
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisor samt stedfortræder for denne
7. Orientering om sommerlejrene:
”Stevningshus” ved Aabenraa for puslinge og tumlinge
FDFs landslejr 2022 for pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer.
8. Eventuelt

Stemmeret

På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til kredsbestyrelsen – medlemmer under 15 år skal dog lade sig repræsentere af en af deres forældre. Medlemmer fyldt 15 år, men endnu ikke 18 år kan lade sig repræsentere af en af deres forældre. Hver deltager har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Se også FDFs vedtægter § 8:  https://fdf.dk/om-fdf/hvad-er-fdf/vedtaegter

Ang. valg til bestyrelsen

Jf. vedtægterne skal der vælges minimum 4 bestyrelsesmedlemmer, og samtidig skal årsmødets valgte bestyrelsesmedlemmer altid udgøre et flertal af bestyrelsen. Den ene halvdel vælges i lige år og den anden halvdel vælges i ulige år. I øjeblikket består bestyrelsen af 7 valgte medlemmer på Årsmødet. Der er 4 på valg i 2021.

Der kan også opstilles kandidater på selve årsmødet.

Kredsbestyrelsen består i dag af:

  Navn Valgt Status
Repræsentant for sognet Christina Feddersen   Ikke på valg
Kasserer Per Knudsen Valgt 2019 På valg i 2021
Kredsleder Birgit Jensen   Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem Lennart Filsø Valgt 2019 På valg i 2021
Bestyrelsesmedlem Rene Salomon Valgt 2020 Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem Thomas Kristiansen Valgt 2019 På valg i 2021
Bestyrelsesmedlem Per Olsen Valgt 2020 Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem Anja Kristensen Valgt 2020 Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem Bjørn Kristensen Valgt 2019 På valg 2021

 Valgt som revisor er:

Bestyrelsen foreslår genvalg af Robert Vahlgreen.

Har du lyst til at høre mere om bestyrelsesarbejdet eller ønsker du at stille op, så kontakt gerne Birgit Jensen, tlf.: 46 15 09 52 / 30 32 03 32  eller formand Christina Feddersen tlf 29 31 91 22 for en snak om, hvad det indebærer.

Vel mødt til et godt møde!