Årsmøde

Årsmøde 2024 i FDF Karlslunde                    

Onsdag den 29. april 2024 kl. 19.00 i Lyren

Årsmødet er der, hvor kredsens medlemmer og forældre kan få indflydelse på kredsens liv, og hvor kredsen vælger sin bestyrelse.

Hent indbydelsen til FDF Karlslunde Årsmøde her: Indbydelse til Årsmøde 2024

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv
  3. Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
  4. Valg til kredsbestyrelsen (Kandidater haves)
  5. Valg af suppleanter
  6. Valg af revisor samt stedfortræder for denne
  7. Eventuelt

_____________________________________________________________

Stemmeret

På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til kredsbestyrelsen – medlemmer under 15 år skal dog lade sig repræsentere af en af deres forældre. Medlemmer fyldt 15 år, men endnu ikke 18 år kan lade sig repræsentere af en af deres forældre. Hver deltager har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Se også FDFs vedtægter § 8: https://fdf.dk/om-fdf/hvad-er-fdf/vedtaegter

Ang. valg til bestyrelsen
Jf. vedtægterne skal der vælges minimum 4 bestyrelsesmedlemmer, og samtidig skal årsmødets valgte
bestyrelsesmedlemmer altid udgøre et flertal af bestyrelsen. Den ene halvdel vælges i lige år og den anden
halvdel vælges i ulige år. I øjeblikket består bestyrelsen af 7 valgte medlemmer på Årsmødet. Der er 3
kandidater på valg i 2024. Der kan også opstilles kandidater på selve årsmødet.

Har du lyst til at høre mere om bestyrelsesarbejdet, eller ønsker du at stille op, så kontakt gerne medlem af
kredsledelsen Birgit Jensen, tlf.: 30 32 03 32 eller formand Christina Feddersen tlf. 29 31 91 22 for en snak
om, hvad det indebærer

Kredsbestyrelsen består i dag af:

Post Navn Valgt Status
Repræsentant for sognet Christina Feddersen Ikke på valg
Kasserer Rachelle Nørgaard 2023 Ikke på valg
Kredsleder Birgit Jensen Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem Lennart Filsø 2023 Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem Rene Salomon 2022 PÅ VALG 2024
Bestyrelsesmedlem Per Knudsen 2023 Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem Per Olsen 2022 PÅ VALG 2024
Bestyrelsesmedlem Anja Kristensen 2022 Udtrådt af bestyrelsen
Bestyrelsesmedlem Bjørn Kristensen 2023 Ikke på valg

Valgt som revisor er:
Robert Vahlgreen. Bestyrelsen foreslår genvalg

 

Der bydes på lidt ost, pølse og et glas vin

Christina Feddersen

Formand for FDF Karlslunde